Barter İşlemlerinin  Muhasebeleştirilmesi Alıcılar Hesabı Üye Firmalar “Barterli İşlemler Hesabı” adında bir cari hesap açarlar. Barter sistemi ile işlem yaptıklarında alacakları ve borçları “Barterli İşlemler Hesabı” nda takip ederler. Barterli İşlemler Hesabı 120’li Hesaplar içerisinde bir açık hesaptır. Ürün satan firma alacak hesabını, bir başka zaman barter sisteminden mal ve hizmet satın alarak kapatır. Aynı şekilde barter sisteminden mal veya hizmet satın alan üye de borç hesabını, bir başka zaman barter sistemi ile ürün sattığında kapatır.

Barter Borçlarının Muhasebeleştirilmesi:
Üye barter sistemi ile mal veya hizmet satın aldığında, aldığı mal veya hizmet bedeli karşılığı "Barterli İşlemler Hesabı"nı alacaklandırır.
---------------------- / ---------------------------
153 Ticari Mal Stokları                       ++++
191 İndirilecek K.D.V.                       ++++
             120 Barterli İşlemler Hesabı              ++++
---------------------- / ---------------------------
653 Komisyon Giderleri                      ++++
191 İndirilecek K.D.V.                       ++++
             120 Barterli İşlemler Hesabı              ++++
---------------------- / ---------------------------

(Komisyon giderini de sistemden alacağından düşerek ödemiştir.)
Barter Alacaklarının Muhasebeleştirilmesi:
Üye barter sistemi ile mal veya hizmet sattığında, sattığı mal veya hizmet karşılığı “Barterli İşlemler Hesabını” borçlandırır. Satışlar Hesabı’na alacak kaydeder.Barter işlem dekontları KDV dahil olarak toplam fatura tutarı üzerinden kesilir. Faturalar açık olarak tanzim edilir.    
---------------------- / ---------------------------
120 Barterli İşlemler Hesabı   ++++
             600 Yurt İçi Satışlar                          ++++
             391 Hesaplanan KDV                                   ++++
---------------------- / ---------------------------
653 Komisyon Giderleri                     ++++
653.01 Barter Komisyon Gid.            ++++
191 İndirilecek KDV              ++++
             120 Barterli İşlemler Hesabı              ++++
---------------------- / ---------------------------
Alacak ve Borç Hesapları’nın Kapatılması:
Barter işlemi yapan firma, borçlu ise ya sisteme mal satar veya günü gelince borcunu dolar karşılığı nakit öder. Ortaya çıkan kur farkını ise "Finansman Gideri" olarak kaydeder. Satıcı ise ‘Kur Farkı Geliri’ olarak kaydeder. Firma Sistemden Mal Alıp, On iki Ay Sonra Ödemeyi Barter Şirketine Nakit Olarak Yaptığında İşlemin Muhasebeleştirilmesi sistem üyesi bir firma barter ile mal almış, ancak on iki aylık süre içerisinde borcunun karşılığını kendi malı ile ödeyememiş, sürenin bitiminde cari USD üzerinden ödemesini peşin olarak Barter şirketine ödemiştir. Mal alan şirket borcunu sisteme 12 ay sonra USD cinsinden ödemiştir.
---------------------- / ---------------------------
120 Barterli İşlemler Hesabı               ++++
780 Finansman Giderleri                     ++++
             100 Kasa Hesabı                                           ++++
---------------------- / ---------------------------
Tek Düzen Hesap Planında Barter İşlemlerinin Kaydı İçin Kullanılan Hesaplar:
100      KASA
102      BANKALAR
120      ALICILAR
120.01             Barterli İşlemler
124      BARTER SİSTEMİ ALACAK DENKLEŞTİRİCİ (-)
127      DİĞER TİCARİ ALACAKLAR
127.01             Barterli İşlemler Olumlu Kur Farkı
191      İNDİRİLECEK KDV
320      SATICILAR
320.01             Barterli İşlemler
324      BARTER SİSTEMİ BORÇ DENKLEŞTİRİCİ (-)
324.01             Barter Sisteminde Borçlar
391      HESAPLANAN KDV
600      YURTİÇİ SATIŞLAR
621      SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ
632      GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
640      BARTERLİ İŞLEM GELİRLERİ
650      BARTERLİ İŞLEM GİDERLERİ
653      KOMİSYON GİDERLERİ
900      BORÇLU NAZIM HESAPLAR
999      ALACAKLI NAZIM HESAPLAR